• PL
 • РУС
+48 888 574 121
Adwokat
Sniżana Jankowa

Szybka i wykwalifikowana pomoc prawna

Zamów konsultację
O nas
0+SPRAW W TOKU
0+SPRAW ZAKOŃCZONYCH
0+UZYSKALIŚMY DLA KLIENTÓW
Adwokat Sniżana Jankowa
Obsługa prawna firm
Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek prawa handlowego.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności gospodarczej.

Ponadto, z związku z obsługą spółek prawa handlowego, Kancelaria świadczy usługi polegające na zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego oraz wszelkiego rodzaju czynności, związane z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Stała obsługa prawna firm jest realizowana na podstawie umowy stałego zlecenia. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

Pakiet usług prawnych w abonamencie dla mikroprzedsiębiorców

Pakiet Mikroprzedsiębiorcy to oferta skierowana do przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W pakiecie kancelaria oferuje usługi prawne dotyczące bieżących spraw związanych z działalnością firmy, z wyłączeniem spraw podatkowych.

W ramach pakietu wchodzą usługi prawne, które obejmują:

 • Udzielanie porad prawnych, związanych z bieżącą działalnością Klienta;
 • Przygotowywanie pism przedprocesowych, w tym wezwań do zapłaty;
 • Sporządzanie projektów umów, opiniowanie umów dostarczonych przez kontrahentów;
 • Sprawy z zakresu prawa pracy;
 • Sprawy związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • Sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
 • Sprawy cywilne i gospodarcze.
Opłata miesięczna
od 1200 ZŁ netto + 23% VAT

Możliwe jest również ustalenie ceny abonamentu w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Oferta może być rozszerzona i dostosowana do indywidualnych wymagań. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy) i płatne jest z góry za dany miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca świadczenia usług prawnych.

W ramach wykupionego pakietu Klientowi przysługuje 8 godzin usług prawnych w miesiącu. Kancelaria wystawia i przesyła Klientowi fakturę VAT

Prawo imigracyjne i azylowe

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie postępowań o pozwolenia na pobyt czasowy i stały (karta pobytu);
 • występowanie w imieniu pracodawcy o zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • postępowania w sprawie nadania obywatelstwa oraz uznanie za obywatela polskiego.
Prawo imigracyjne i azylowe
15-minutowa
konsultacja telefoniczna
za jedyne 49 zł
Zamów konsultację
Prawo karne

Członkowie naszego zespołu występują jako obrońcy w licznych sprawach karnych, zarówno przed sądami jak i w postępowaniu przygotowawczym.

Z uwagi na specyfikę spraw karnych poszczególni adwokaci, pełniący rolę obrońców, zobowiązani są do zwiększonej dyspozycyjności i fachowej pomocy w każdej naglącej sytuacji takiej jak np. zatrzymanie.

W Kancelarii prowadzimy również sprawy karne, występując jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych, popierając oskarżenie i dochodząc w ich imieniu należnych roszczeń z tytułu zadośćuczynienia bądź naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Prawo karne
Skontaktuj się
z nami

Kontakt
Adres:

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 30/4,
20-016 Lublin

Od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9:00 do 17:00

Telefon:
Facebook: